Service och Garanti

För service på produkten vänder du dig lämpligast till din lokala återförsäljare.
För Garantiärenden vänder du dig till oss.

Garanti

V erbjuder minst tolv (12) månaders garanti på all såld utrustning.
Garantitiden räknas från ChargeIT fakturadatum och produkter med anspråk på garanti skall vara
ChargeIT tillhanda senast två (2) veckor innan garantitiden löper ut.
Vid garantiutbyte eller dylikt så görs detta i våra lokaler i Alfta.

Om kund returnerar gods till oss med anspråk på garantiutbyte eller reparation, men där vi
testar produkten och det visar sig att det ej är fel på varan eller att det ej är använt med tillbehörlig
försiktighet (normalt användande) har vi rätt att debitera minimum 300 kr exklusive mervärdesskatt för
den tid de tar i anspråk att testa produkten. Prisförslag på reparation eller utbyte kommer att skickas till kund efter test.

D.O.A. (Dead On Arrival)

Om produkten inte fungerar vid uppackning skall varan omedelbart returneras, för utbyte/kreditering enligt kundens önskemål.
Anspråk kan aldrig göras senare än tio (10) dagar efter leveransdatum! Varan skall returneras komplett i nyskick, inkl. alla kablar, kartonger, manualer etc.

Krav på dig som kund

Kunden skall kunna visa att varan är köpt hos oss och när köpet ägde rum genom uppvisande av köpefaktura för inköpet.
Detta och serienummer på produkten är numera obligatoriska uppgifter i vår RMA ansökan.
Kunden skall snarast vid fel underrätta oss och support ges endast för hårdvara.

Garantin omfattar endast fabrikationsfel vid normal användning.
Vara som gått sönder genom olyckshändelse, försummelse, åsknedslag, fel nätspänning, felaktig hantering eller
motsvarande omfattas ej av garantin. Kunden ombesörjer på egen bekostnad och risk att varan når anvisad
serviceplats, normalt våra lokaler i Alfta.

Ångerrätt

Vi har i Sverige något som heter distansavtalslagen vilket innebär att konsument har 14 dagars
ångerrätt på varor som handlas inom Sverige på postorder eller via Internet. När du som konsument
handlar i en affär, t.ex. hos någon av våra återförsäljare har du ingen laglig rätt att ångra köpet om du inte
har kommit överens om öppet köp med det företag där du köpt varan.

14 dagar gäller från den dag du tagit emot information om att leverans skett till dig
(t.ex. att du mottagit en avi via Posten att du skall lösa ut ett postförskott).

Vid distansavtal har du inte ångerrätt om varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller
om förseglingen brutits på ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram.
Detta gäller produkter som Dataprogram, DVD-filmer, DVD-spelare, TV-kort, TV-adapters och andra
multimedia- tillbehör. Med försegling avses även teknisk plombering.

För att retur skall godkännas skall produkten returneras i originalförpackning, oanvänd.
Som konsument har man inte heller ångerrätt om varans pris understiger 300 SEK exklusive frakt.

Efter det att du har skickat tillbaka varan till oss ska vi snarast, själva eller via vår återförsäljare,-
se till (senast inom 30 dagar) att vi betalar tillbaka det du har betalat.

Utbetalning sker från samma källa/företag som ni betalat till.
Har ni betalt till en av våra återförsäljare så är det deras ansvar att betala till er.
Vi kommer då att kreditera vår kund (återförsäljaren).

Fraktkostnader eller returporto till oss betalas ej tillbaka.
Returportot för varan får konsument svara för själv.

Viktigt är att notera att om ni vill använda Ångerrätt för retur mot kreditering så måste ni skriftligen
ha meddelat oss maximalt fjorton (14) dagar från det att ni blivit informerade att vi levererat
produkten annars har ni förverkat er Ångerrätt. Distansavtalslagen gäller inte för ÅF som handlar online hos
oss då dessa allmänna villkor gäller för alla affärer mellan oss och ÅF.

Returer

Viktigt! Alla returer till oss utan klart synligt returnummer returneras omedelbart till avsändaren på dennes bekostnad.
Kunden måste ansöka om sk RMA nummer för att erhålla ett returnnummer rörande alla support- eller garantiärenden.
Kunden bekostar normalt leveransen till oss och vi tillbaka till kund.

Reklamation

Kontakta oss eller utför en reklamation direkt via e-butiken.

Copyright ChargeIT © 2011