Betalningsvillkor

Betalning

Betalningsvillkor från oss är för privatpersoner normalt kontant netto.

Gäller betalningsvillkoret 30 dagar netto skall betalning vara oss tillhanda senast 30 dagar
efter vårt fakturadatum, sedan debiteras genast 12% ränta per månad beräknad efter varje
förseningsdag från kundens sida.

Har varor levererats mot postförskott eller efterkrav, men kunden har ej löst ut varorna inom en
månad från aviseringsdatum äger vi rätten att återta varan samt debitera 20 procent av
varornas nettobelopp, dock lägst 500 SEK. Detta gäller även om kunden vägrar lösa ut
varorna efter bekräftad beställning.

Ägandeförbehåll

Levererade varor är vår egendom tills dess att varan är tillfullo betald.

Överlåtelse

Vi förbehåller sig rätten att om vi så önskar att överlåta rätten att mottaga
betalning till annan part. Detta kommer dock normalt informeras om på fakturan från oss.

Copyright ChargeIT © 2011